Garantie

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen over garantie

Hoe doe ik beroep op garantie?

Wil je beroep doen op de garantie? Neem dan contact op met de Babboe klantendienst, vanaf daar helpen we je verder met het garantieproces.

Hoe gaat de klachtenprocedure?

Heeft u een klacht over onze producten en/of dienstverlening? Neem dan contact op met de Babboe klantendienst. Ingediende klachten zullen binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, worden beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt u binnen de termijn van 10 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst van uw klacht en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wat kan ik doen als mijn bakfiets is gestolen?
Is je Babboe bakfiets gestolen, moet je binnen 5 dagen na constatering aangifte doen bij de politie. Aangifte van diefstal kan via internet op de aangifte website van de politie.